Aktuálne informácie - 3 - kablovka

Prejsť na obsah
Od stredy 20.05.2020 do odvolania bude Obecný úrad v Oščadnici mať nasledovné úradné hodiny:

Pondelok, streda, štvrtok od 7:30 hod.-15:30 hod.
Prestávka na obed: 11:30 hod. – 12:00 hod.
Počas neúradných dní (utorok, piatok) bude OcÚ zatvorený.


Prístup do budovy pre verejnosť bude umožnený počas stránkových dní a úradných hodín cez hlavný vchod za dodržania hygienických opatrení (vstup len s rúškom, použitie dezinfekcie).
Od 20.05.2020 sa všetky agendy vybavujú v budove OcÚ
(vrátane sociálnej agendy a agendy daní z nehnuteľnosti).
ZOZNAM KONTAKTOV
ZAMESTNANCI PÔSOBIACI V BUDOVE OBECNÉHO ÚRADU V OŠČADNICI

STAROSTA OBCE
Ing. Marián Plevko, e-mail: marian.plevko@oscadnica.sk
+421 41 707 94 60

PREDNOSTA OBECNÉHO ÚRADU
Ing. Peter Zeljenka, e-mail: peter.zeljenka@oscadnica.sk
+421 41 707 94 61

SEKRETARIÁT, VŠEOB. INFORMÁCIE
Mgr. Veronika Lokšová, e-mail: veronika.loksova@oscadnica.sk
+421 41 707 94 60

POKLADŇA, PODATEĽŇA
Mgr. Janka Romanová, e-mail: janka.romanova@oscadnica.sk
+421 41 707 94 69

ODD. STAVEBNÉ
Bc. Marián Mosor, e-mail: marian.mosor@oscadnica.sk
+421 41 707 94 62

ODD. KATASTRÁLNE
Anna Špalková, e-mail:  anna.spalkova@oscadnica.sk
+421 41 707 94 65

ODD. EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA A  MATRIKY
Mgr. Zuzana Zagrapanová, e-mail: zuzana.zagrapanova@oscadnica.sk
+421 41 707 94 67

ODB. REFERENTKA, MZDY
Oľga Gavláková, e-mail: olga.gavlakova@oscadnica.sk
+421 41 707 94 68

ODB. REFERENTKA, MAJETOK
Oľga Ustupská, e-mail: olga.ustupska@oscadnica.sk
+421 41 707 94 63

ODB. REFERENT, KINO, KNIŽNICA
Peter Lupták, e-mail: peter.luptak@oscadnica.sk
+421 41 438 27 46


ZOZNAM KONTAKTOV

ZAMESTNANCI PÔSOBIACI POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE V NEBYTOVOM PRIESTORE NAD PAPIERNICTVOM V CENTRE OBCE

ODD. DANE Z NEHNUTEĽNOSTI
Bc. Anna Krkošová,  e-mail: anna.krkosova@oscadnica.sk
+421 41 707 94 64

ODD. SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
Jozefa Liptáková, e-mail: jozefa.liptakova@oscadnica.sk
+421 41 707 94 66
Návrat na obsah