Farské oznamy - 1 - kablovka

Prejsť na obsah

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie - Oščadnica
oscadnica.fara.sk    041/438 21 42

(   )
Pondelok
Bez účasti verejnosti
Utorok
Bez účasti verejnosti

Streda

Bez účasti verejnosti

Štvrtok

Bez účasti verejnosti

Piatok

Bez účasti verejnosti

Sobota

Bez účasti verejnosti

Nedeľa

Priamy prenos
o 8:00, 10:00 hod.
Úmysly sv. omší nám môžete vložiť v tomto období do poštovej schránky.
 
V čase zákazu slávenia verejných sv. omší môžete podporiť našu farnosť prostredníctvom milodaru na bankový účet: Farnosť Oščadnica
 
Číslo účtu: SK54 0900 0000 0000 5198 0264
 

Návrat na obsah