Farské oznamy - 1 - kablovka

Prejsť na obsah

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie - Oščadnica
oscadnica.fara.sk    041/438 21 42

( 10. 6. 2024 - 16. 6. 2024  )
Pondelok
12:00
Utorok
6:30, 17:15

Streda

6:30, 17:15

Štvrtok

6:30

Piatok

12:00, 17:15
Sobota
7:15, 15:00 sobáš


Nedeľa

7:00 seniori,
8:10 birmovanci,
10:20 detská
O upratovanie farského kostola prosíme skupinu č. 3

Sviatosť manželstva uzavrie v sobotu o 15:00 Jozef Šulgan a Veronika Časnochová z našej farnosti
Návrat na obsah