ZO SZTP, ZO JDS - Oščadnica - kablovka

Prejsť na obsah

Základná organizácia

Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici

Základná organizácia
Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici
vznikla  1. februára 1998.

Výbor ZO SZTP v Oščadnici pracuje v tomto zložení:

Predseda:  Jozef Křivánek
Podpredsedkyňa:
Terézia Hamacková

Hospodárka: Anna Kočí

Členovia: Mária Glettová, Margita Lysíková, Marta Ondrušková, Štefan Špalek
Revízna komisia: Ján Štens - predseda
Členovia RK:  Jozef Griga, Milan Kozák

JDS: Marta Bzdilíková

Kontakt:  Jozef Křivánek, predseda – 0915 431 910
Slovenský zväz telesne postihnutých,
Základná organizácia, 023 01  Oščadnica č. 497
IČO: 126649790
056,  č. ú.: 0310141298/0900

Vážení priatelia, obraciame sa na Vás s prosbou o podporu činnosti nášho združenia Slovenského zväzu telesne postihnutých  v Oščadnici.

Chceme Vás poprosiť, aby ste túto našu prosbu postúpili aj členom Vašej rodiny, priateľom a známym. Vami poukázané 2 % z dane z príjmu budú použité na podporu našej činnosti.

Naše identifikačné údaje:
Obchodné meno: Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia
Sídlo: 023 01  Oščadnica č. 497
IČO: 126649790056
Číslo účtu: 0310141298/0900

V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov a pripomienok sa môžete obrátiť na predsedu Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici p. Jozefa Křivánka (0915 431 910).

ĎAKUJEME.

PLÁN PRÁCE NA ZVYŠOK ROKA 2020

Rekondičný pobyt Turčianské Teplice

od 14.4.2020 -19.4.2020.  20.4.2020- 25.4.2020

cena 180 eur 10 procedur.


2. mája – sobota  Prvá Fatimská sobota  Staré Hory

odchod             7 oo hod Centrum .


3. mája nedeľa - Deň matiek a otcov  o 14 oo hod.


Rekondičný pobyt Liptovský Ján- AVENA  od 4.5 -9.5.2020

8 procedúr ,cena 190 eur +bazén zdarma... 5

21.9.-26.9. 2020, 5 noci -6 dni ,8 procedúry, cena 190 eur ,bazen zdarma


7. Júna – nedeľa - 8 ročník „Športových hier osôb so zdravotným postihnutím a seniorov“ , penzión GÁJUZ  14 00 hod.


6.  Septembra nedeľa -  14. ročník benefičného koncertu „ Od srdca k srdcu“

14:00 hod  vystúpia “FS Dedovanka, FS Nová Bystrica ,Detský folklórny súbor Nezabúdka zo Zborova .Vstupné dobrovoľné .Výťažok je určený pre zdravotné postihnuté deti a siroty v našej obci+ zakúpenie DEFIBRILATORA pre občanov obce Oščadnice .


11. októbra – nedeľa 14.00 hod. Mesiac „Úcty k starším“    - stretnutie s jubilantmi .


Október – Stúpava - festival „Dni zelá „ Vystúpenie  FS .


11. 11. Pripojenie sa k výzve veteránov –úcta pamiatky padlých v 1 a 2. Svetovej vojne.


15. Novembra –stretnutie s deťmi- pri odovzdávaní darčekov  z výťažku  benefičného koncertu......                                                                                .                                                                                                                                         


Ďalej sú to besedy v rámci zdravotníckeho   okienka. Sociálna –právna poradňa pre členov a občanov obce .Okresné podujatia poriadane  Okresným výborom SZTP,ZPCCH a OO JDS v Čadci   ako napr. Trojgeneračné stretnutie –Raková, okresné športové hry, rekondičné- rehabilitačné pobyty  ,okresná prehliadka speváckych súborov, stolnotenisový turnaj ,stretnutie zdravotne postihnutých deti s Mikulášom a pod. Družobné podujatia s OC SZTP v Dolnom Kubíne, ZO SZTP Zborov nad Bystricou..... Podujatia poriadáne  obecným úradom  našej obce napr ,Oščadnícka heligónka, Jánske ohne, Vaľanie mája, Gastrodeň  ,turistické podujatia ....a pod.


Tento plán práce je otvorený, môže sa časovo meniť a to podľa finančných prostriedkov a aj na podnet členov ZO SZTP a ZO JDS

Bližšie informácie na č.t.  OC SZTP -0915 431 910 OVZPCCH  + OO JDS  č.t. 0907 407  980                           


Výbor ZO SZTP,ZO JDS,ZPCCH v Oščadnici     

Návrat na obsah