ZO SZTP, ZO JDS - Oščadnica - kablovka

Prejsť na obsah

Základná organizácia

Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici

Základná organizácia
Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici
vznikla  1. februára 1998.

Výbor ZO SZTP v Oščadnici pracuje v tomto zložení:

Predseda:  Jozef Křivánek
Podpredsedkyňa:
Terézia Hamacková

Hospodárka: Anna Kočí

Členovia: Emilia Slováková, Margita Lysíková, Marta Bzdilíková, Štefan Špalek
Revízna komisia: Milan Kozák - predseda
Členovia RK:  Viera Mitková, Jozefa Urbániková

Kronikárka: Margita Kadlubová

JDS: Marta Bzdilíková

Kontakt:  Jozef Křivánek, predseda – 0915 431 910
Slovenský zväz telesne postihnutých,
Základná organizácia, 023 01  Oščadnica č. 497
IČO: 126649790
056,  č. ú.: 0310141298/0900

Vážení priatelia, obraciame sa na Vás s prosbou o podporu činnosti nášho združenia Slovenského zväzu telesne postihnutých  v Oščadnici.

Chceme Vás poprosiť, aby ste túto našu prosbu postúpili aj členom Vašej rodiny, priateľom a známym. Vami poukázané 2 % z dane z príjmu budú použité na podporu našej činnosti.

Naše identifikačné údaje:
Obchodné meno: Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia
Sídlo: 023 01  Oščadnica č. 497
IČO: 126649790056
Číslo účtu: 0310141298/0900

V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov a pripomienok sa môžete obrátiť na predsedu Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici p. Jozefa Křivánka (0915 431 910).

ĎAKUJEME.

PLÁN PRÁCE NA ROK 2024

4. február – nedeľa – výročná členská schôdza
24. marec – 4.4 2024  -rekondičný pobyt Nimnica
15. apríl – 20.4.2024  t.j. 5 noci -6  dni  ,cena 325 eur ,5 procedúr,5 krát vstup do bazéna + 2 krát inhalácia ,plná penzia rekondičný – rehabilitačný pobyt Kúpele Lúčky
5. máj - Deň matiek a otcov
8. máj – položenie vencov padlým vojakom pri oslobodení obce Oščadnice.
16.jún – 12.ročník Športových hier osôb so zdravotným postihnutím  a seniorov
August – September - plavba loďou Baťov kanál + Strážnica návšteva katedrály, 2- Dňový zájazd .
6.október - Mesiac úcty k starším—stretnutie s jubilantmi
19. október - Pútnický  zájazd - Turzovka - Živčáková / Klin Orava
11.november – uctenie si padlých ukončenie 1.svetovej vojny


Ďalej sú to besedy v rámci zdravotníckeho okienka. Sociálno-právna poradňa pre členov ZO. Okresné podujatia  poriadáne    OV SZTP ,ZPCCH A JDS v Čadci .Napr. rekondičné pobyty, Trojgeneračné stretnutia, športové hry ,stretnutie deti s Mikulášom prehliadka speváckych súborov  a pod. Družobné podujatia s OV SZTP Dolný Kubín a ZO SZTP Zborov  


Tento plán práce je otvorený, môže sa časovo meniť a to podľa finančných prostriedkov a aj na podnet členov ZO SZTP a ZO JDS

Bližšie informácie na č.t.  OC SZTP -0915 431 910 OVZPCCH  + OO JDS  č.t. 0907 407  980                           


Výbor ZO SZTP,ZO JDS,ZPCCH v Oščadnici     

Návrat na obsah