ZO SZTP, ZO JDS - Oščadnica - kablovka

Prejsť na obsah

Základná organizácia

Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici

Základná organizácia
Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici
vznikla  1. februára 1998.

Výbor ZO SZTP v Oščadnici pracuje v tomto zložení:

Predseda:  Jozef Křivánek
Podpredsedkyňa:
Terézia Hamacková

Hospodárka: Anna Kočí

Členovia: Mária Glettová, Margita Lysíková, Marta Bzdilíková, Štefan Špalek
Revízna komisia: Milan Kozák - predseda
Členovia RK:  Viera Mitková, Jozefa Urbániková

JDS: Marta Bzdilíková

Kontakt:  Jozef Křivánek, predseda – 0915 431 910
Slovenský zväz telesne postihnutých,
Základná organizácia, 023 01  Oščadnica č. 497
IČO: 126649790
056,  č. ú.: 0310141298/0900

Vážení priatelia, obraciame sa na Vás s prosbou o podporu činnosti nášho združenia Slovenského zväzu telesne postihnutých  v Oščadnici.

Chceme Vás poprosiť, aby ste túto našu prosbu postúpili aj členom Vašej rodiny, priateľom a známym. Vami poukázané 2 % z dane z príjmu budú použité na podporu našej činnosti.

Naše identifikačné údaje:
Obchodné meno: Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia
Sídlo: 023 01  Oščadnica č. 497
IČO: 126649790056
Číslo účtu: 0310141298/0900

V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov a pripomienok sa môžete obrátiť na predsedu Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici p. Jozefa Křivánka (0915 431 910).

ĎAKUJEME.

PLÁN PRÁCE NA ROK 2022

1. mája - Deň matiek a Deň otcov

11. jún - jubilejný 10. ročník Športových hier osôb so zdravotným postihnutím a seniorov

6. a .7. októbra - dvojdňový zájazd - Stupava "Deň zelí" - folklórny festival a návšteva pútnického miesta

16. októbra - Mesiac úcty k starším - stretnutie


Ďalej sú to besedy v rámci zdravotníckeho okienka. Sociálno-právna poradňa pre členov ZO. Okresné podujatia  poriadáne    OV SZTP ,ZPCCH A JDS v Čadci .Napr. rekondičné pobyty, Trojgeneračné stretnutia, športové hry ,stretnutie deti s Mikulášom prehliadka speváckych súborov  a pod. Družobné podujatia s OV SZTP Dolný Kubín a ZO SZTP Zborov  


Tento plán práce je otvorený, môže sa časovo meniť a to podľa finančných prostriedkov a aj na podnet členov ZO SZTP a ZO JDS

Bližšie informácie na č.t.  OC SZTP -0915 431 910 OVZPCCH  + OO JDS  č.t. 0907 407  980                           


Výbor ZO SZTP,ZO JDS,ZPCCH v Oščadnici     

Návrat na obsah